UGent

 

Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht

Weblink: https://www.ugent.be/re/cssr/nl

Willy van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij sinds 1986 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceert, waaronder de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht in respectievelijk de bachelors- en de masteropleiding. Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

Hij is auteur van verschillende boeken en tijdschriftartikelen en van de sociaaljuridische blog www.Wikisoc.be.